1994 - 1996
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo C54: 256412210R

 
 

 

1997
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo: 0138133200

 

 

1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU (Germany)

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C46: 2429114100
C54: 2347111100
C60: 2309111200

 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021