1995cca
Zaoblené puzdro.
Made in

Market EU

Formulácia: Metal
Sériové číslo: 49303