1974
Hranaté puzdro.
Made in USA
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -