1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: ,,vrstva z Megadia a oxidu železitého,,
Sériové číslo C60: 0191027230
C90: 1631037231

   
 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019