1990-95cca
Zaoblené puzdro.
pravdepodobne Made in Germany

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne páska Ferro Extra I
Sériové číslo: 0935142300