1996-2000
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 2300144100

kazeta vyrábaná pre sieť Lidl

 

od roku 2002 pokračuje tento model pod značkou EMTEC