-
Zaoblené puzdro.
Made in Germany

Formulácia: pravdepodobne už oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -