1973
link/detail
Hranaté puzdro special by Ampex
Components USA, Assemled in Mexico

Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019