1972-78
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo: -

   

 

1980
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: chromdioxid
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020