1989
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 0012D-604-D2005