1975
link/detail
Hranaté fialové puzdro.

Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 5641

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020