1982
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý + chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: -