1988
Hranaté puzdro.

Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: -
C90: -