1981
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: chromdioxid + oxid železitý, dvojvrstvový náter
V podstate sa jedná o ferrochrome pásku pre triedu II
Sériové číslo: -

 

 

1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: -

 

10/1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: chromdioxid, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022